Sprint je met ons mee?


Vinvu werkt met agile werkmethode, Scrum. We vertellen je graag hoe we te werk gaan en welke voordelen dit heeft.

Image

De voordelen van Scrum

Scrum is een flexibele werkmethode omdat het de opdrachtgever de mogelijkheid geeft om prioriteiten van het project tussentijds bij te stellen. Kosten worden in kleinere etappes afgerekend en er is meer controle om tussentijds de ontwikkeling te pauzeren, stoppen, op te schalen of juist op een lager pitje te zetten.

Neem contact op

Wat is Scrum?


Ontwikkelen in 2-wekelijkse sprints

Scrum is de meeste gebruikte methode voor softwareontwikkeling. Dit komt omdat het functionaliteit gedreven is. Dat wil zeggen het project wordt opgebroken in kleine brokken “functionaliteiten”. Dit maakt het voor programmeurs makkelijker om een tijdsinschatting te maken. Voor de opdrachtgever is het transparant welke onderdelen van zijn project opgeleverd worden.

Deze functionaliteiten worden ingedeeld in zogeheten “sprints”. Een periode van 2 weken waarin een afgesproken aantal uren wordt gemaakt om de ingeplande functionaliteiten op te leveren.

Image
Image

User stories

De functionaliteiten van de app worden opgeschreven in de vorm van “user stories”: een niet technische omschrijving die voor de opdrachtgever en de technici duidelijkheid moet geven. Een voorbeeld user story: “Als gebruiker wil ik kunnen inloggen in de applicatie”. Deze user stories worden vervolgens op prioriteit ingedeeld en wordt er een grove tijdsinschatting voor gemaakt door de programmeurs.

Image

Sprint oplevering

Aan het einde van de sprint wordt een oplevering gedaan voor de opdrachtgever. Alle afgeronde user stories worden op een testomgeving gepresenteerd. Deze functionaliteiten zijn in principe klaar om live te zetten, na finale goedkeuring van de opdrachtgever.

Neem contact op

De nul-sprint

De eerste sprint noemen we de nul-sprint. Hierin worden functionaliteiten in kaart gebracht evenals de acceptatiecriteria waaraan een user story moet voldoen voordat het als “afgerond” beschouwd kan worden.

In de nul-sprint worden de volgende taken uitgevoerd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever:

  • Opstellen user stories op basis van gewenste functionaliteiten
  • User stories op prioriteit rangschikken
  • Bepalen van het minimal viable product (MVP), oftewel bepalen welke functionaliteiten op z’n minst afgerond moeten zijn voordat het project live kan.
  • Opzetten scrum board
  • Grove planning van sprints om de MVP op te leveren, zodat er een helder tijdspad uitgestippeld is

De nul-sprint wordt tegen geleverd voor 50% van het afgesproken uurtarief.

Software die staat als een huis


Simpel gezegd is software ontwikkelen volgens Scrum principe als het bouwen van een huis. Je zet een huis neer waar je in kunt wonen. Daarna kun je, zodra het budget het toestaat, delen uitbouwen, kamers uitbreiden, nieuwe likjes verf of probleempjes verhelpen die je tegen komt.

Neem contact op
Image

Begin vandaag met de oplossing van van morgen


Heb je interesse in één van onze software pakketten, of heb je een maatwerk project waar wij van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn hele vriendelijke mensen, dus een kop koffie drinken om de mogelijkheden te bespreken kan altijd! Uiteraard kosteloos.